Category «Danish Ebooks»

Kritisk-rationel pædagogik: - en sober kombination af by Torbjørn Ydegaard PDF

By Torbjørn Ydegaard

’Kritisk-rationel pædagogik’ er baseret på Karl Poppers erkendelses- og dannelsesteoretiske tanker. Bogen bygger derfor i lige grad på den kritisk-rationelle metode og på Poppers arbejde imod de totalitære regimer og tendenser i de moderne og senmoderne samfund. Forudsætningen for ethvert pædagogisk arbejde med den lærendes erkendelse er den grundlæggende forståelse af læringens natur, det vil sige af hvordan læring foregår inde i hovedet på den lærende. Popper vover at sætte denne proces på formel! Sideløbende med det erkendelsesmæssige arbejde er der et dannelsesmæssigt perspektiv, der blandt andet afhænger af den måde undervisningen tilrettelægges på. I denne bathroom trækkes der især på Poppers arbejde med begreberne individualisme og altruisme som modvægt til den totalitære praksis i fascismen og socialismen. Det er praksisformer, der igen begynder at vise sig i et økonomisk svækket Europa! ’Kritisk-rationel pædagogik’ tilbyder således den mere teoretisk-faglige læser en helstøbt pædagogisk teori baseret på realisme, en teori med en klar forståelse af læringsbegrebet som forudsætning for pædagogiske og didaktiske overvejelser og handlinger og som sætter læring, pædagogiske handlinger, innovation og forskning på formel. Og på én og samme formel vel at mærke! Og den tilbyder den mere praktisk-faglige læser en bathroom, der drager praktiske konsekvenser af egen teori og anviser måder at deal with på. Endelig tilbyder bogen den professionsstuderende læser et velbegrundet alternativ til uddannelsernes hegemoniske forståelse af god opgaveskrivning.

Show description

Download PDF by Lars Eriksen: Fagordbog Dansk-Tysk, del 1 Fachwörterbuch Dänisch-Deutsch,

By Lars Eriksen

"Ordenes liv skabte denne ordbog."

Dækker sproget indenfor skat, bogføring, revision og årsopgørelse incl. IFRS. Henvender sig til oversættere, advokater og jurister, revisorer, domstole og udvalg, banker, offentlige kontorer og til erhvervslivet. Desuden er studerende, uddannelserne og universiteterne tilgodeset.
Forord, vejledning og forkortelser samt over 8000 opslagsord.
Anneks indeholdende eksemplarisk oversættelse af tysk og dansk årsregnskab, med stability og resultatopgørelse.

Umfasst die Bereiche Steuern, Buchhaltung, Wirtschaftsprüfung und Jahresabschluss einschl. IFRS. Für Übersetzer, Anwälte und Juristen, Steuerberater, Gerichte und Ausschüsse, Banken, Verwaltungen und die Wirtschaft. Außerdem Fachtermini für Studium, Ausbildung und Hochschule.

Vorwort, Kurzanleitung und Abkürzungen sowie mehr als 8000 Nachschlagewörter.
Der Anhang enthält exemplarische Übersetzungen eines dänischen und deutschen Jahresabschlusses, mit Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung.

Show description

New PDF release: Pigen fra Månehøjen (Danish Edition)

By Lene Krog

Merian, en historiestuderende med hjertesorger, beslutter sig i sommerferien for ikke at rejse hjem til det sydlige Bragimark, hvor krigen mod marlinger, overjordiske og hekse har splittet hendes familie ad.

Aia, en indadvendt skovarbejder, mistede hukommelsen, da hun blev fundet livløs i en sø i Nordlandet. Nu holder hun lav profil og afviger nødigt fra hverdagens trivielle rutiner for ikke at risikere at møde sin ukendte drabsmand igen.

Da Merian og Aia mødes, sender en ulykke dem ud på en skæbnesvanger rejse tværs gennem det krigshærgede land, hvor marlinger og hekse på brutal vis frarøves deres magiske evner.

Hjemsøgt af fortidens spøgelser, finder de vej mod Merians hjemegn i syd, og Aia bliver mere og mere overbevist om, at det er her, hun hører hjemme. males Aias rolle i krigen lader ikke til at være uden betydning, og det går op for hende, at der var en grund til, at hun engang flygtede mod nord.

"Pigen fra Månehøjen" er første lavatory i fantasy-serien om Merian og Aia.

Show description

New PDF release: Spor: Oplevelser, tidsbilleder, tanker, refleksioner,

By Hans Rosenfalck

Hverdagsbilleder og overraskelser. At finde sin(e) plads(er) i tilværelsen. Oplevet og set af en Søborgdreng årgang 1945.

Undres over forstandens og kroppens forunderlige, og selvstændige liv, som ikke altid husker at banke på, i de øverste lag af bevidstheden. Lege med hukommelsen. Opdage forskelen på hukommelse og erindring. Hukommelsen er med på farten i hverdagens flygtige gøremål. Erindringen skabes med din personligheds kraft, den deles ikke med andre. Om finish du taber hukommelsen, bærer du på erindringen.

At lære, opnå viden, det medfødte og det tillærte. Er viden og kunnen tvillinger? Eller er kunnen en overleveret egenskab i genomet, så nogle derved har lettere ved at tilegne sig kunnen? Er det videnskaben eller troen der har svarene?

Ved tidsspring, tankespring, refleksioner med hjælp fra filosofi og sociologi kommer "Spor" omkring barndom, ungdom, manddom og alderdom. Såvel nuet som evigheden stikker næsen frem.
Måske handler "Spor" tillige om at forsøge at finde lykken, og om at undgå det modsatte.
At søge mening og opdage det modsatte - og omvendt. At se om bag nogle af datidens og også nutidens mantra.

Ja, og undres over, hvad livet er for en utrolig begivenhed.

Show description

Den fjerde pæl.: Historisk roman. En historie fra - download pdf or read online

By Alf Andreasen

Den fjerde pæl.
Lars Frydenholm sidder i sin stue og våger over sin døende kone, da en telefonopringning tvinger ham tilbage i tiden.
Til en tid han helst vil glemme, males der er ting der gnaver i hans sjæl,
som det ikke går at fortrænge.
Lars var sixteen år da tyskerne invaderede Danmark.
Han var nyforelsket og havde hele livet for sig, om et år ville han være student.
Der kom vigtigere ting i vejen, Lars kunne ikke leve videre før Danmark atter var frit.
Sammen med sine kammerater begynder han at lave sabotage.
I starten er det nærmest drillerier, males ved deres første rigtige sabotageaktion går det virkelig galt, og Lars havner i et web han ikke kan slippe ud af.
Han bliver brugt til at likvidere stikkere, et arbejde han udfører så professionelt, at det bliver hans lod og skæbne.
Lars må bryde med sin familie og sin kæreste for at leve et liv less than jorden. Efterhånden er han jaget i hele Danmark, og må flygte til Sverige. Herfra går turen videre til England hvor han bliver uddannet til S.O.E. agent for at tilbringe de sidste hektiske måneder i Danmark.

Show description

New PDF release: Politisk Parloir - Årbog 2018: Politik for Etaten:

By TBertelsen

Politisk Parloir - Årbog 2018
I en række dialoger, som folketingskandidat og partistifter TBertelsen har døbt »Politologer«, fokuseres dagens politiske problemstillinger og debat ud fra etiske og eksistentielle synsvinkler. Rækken af Politologer udgør det nye parti »DanskTillid«'s programskrift, og står i stedet for et traditionelt partiprogram.

Det, dialogen kort sagt spørger ind til, er, hvorledes vi skal forme fremtidens Danmark, for både det gode personlige liv såvel som det gode fælles samfundsliv.

Bd. 1 indeholder otte Politologer (TBertelsens personlige genre), og læseren vil undervejs støde på en bred vifte af klassisk politisk, eksistentiel og litterær filosofi; dvs. tanker, menneskesyn og verdensanskuelser, som kan belyse og fundere: (i) den rette fremtidige danske statsdannelse, (ii) det rette indbyrdes forhold mellem stat og borger og (iii) forholdet borgerne imellem - alt i henblik af det gode, lykkelige borgerliv.

Blandt de politologiske temaer er: indvandring, sammenhængskraft, terror, kultursammenstød, danskhed og kerneværdier, burkaen, Grundloven, kontrol- og overvågningssamfundet, den politiske scene, knivstikkeri, statsvold, kirken, homo-lovgivning, halalhumanisme mm.

Show description

Read e-book online Statistiske metoder i biomedicin (Danish Edition) PDF

By Cilia Sindt,Henrik L. Jørgensen

Statistik benyttes i forbindelse med det daglige arbejde i laboratoriet og i forbindelse med planlægning af forsøg, examine af forsøgsresultater eller metodeudvikling. Kendskab til statistik er nødvendig for forståelsen af publiceret forskningslitteratur og i forbindelse med egen forskning.

Denne lavatory udfylder et behov for permit tilgængelig elementær statistik for bioanalytikerstuderende, bioanalytikere, læger, kemikere og andre der arbejder inden for det biomedicinske område. Bogen er tænkt som en praktisk orienteret bathroom. Meningen er at provide læseren en forståelse af, hvilke metoder, guy skal vælge, når guy har nogle konkrete info at arbejde med. Det er ikke vigtigt at kunne statistiske formler udenad; dem kan guy slå op. Det er vigtigt at forstå muligheder, forudsætninger, begrænsninger, og tolkningen i forbindelse med brugen af statistik.
Bogens hovedvægt ligger på den parametriske statistik, males nogle af de hyppigst benyttede nonparametriske exams gennemgås også.

Show description

Hologram (Danish Edition) by R. J. Mason PDF

By R. J. Mason

Winston Logan, en elektrisk ingeniør, har opfundet et hologram maskine, der vil revolutionere underholdningsindustrien til visning television, dvd'er, videospil og movie på teatre. Mens demonstrere maskinen til sin hustru, Amber, søn, Dallas, og datter, Katie, og naboer, Derek Curtis, hans kone, Kimberly, og deres datter, Kayla, en begivenhed uden for denne verden opstår der forårsager maskinen funktionsfejl. Som Den flygtige West video afspilles, som blev oprettet i 1880'erne, Winston, Amber, Dallas, hans kæreste, Naomi, og Kayla dansede i hologrammet når pludselig de befandt sig i det gamle Vesten, have blevet tegn i videoen. De begynder deres eventyr i fjendtlige amerikanske Southwest Territory, hvor fredløse vandre frit og fare lurer hvor de går. Dallas skal bruge sin specialstyrker træning sammen med sine kampsport færdigheder til at hjælpe med at beskytte en via og redde hans familie og venner fra bander, en hyret Gunslinger og kidnapperne. I mellemtiden, Derek, også en elektrisk ingeniør, sammen med Kimberly og Katie, skal finde ud af hvad der gik galt og redde deres familie og venner fra hologrammet maskine.

Show description